I dagligdagen arbejder vi ud fra følgende pædagogiske principper, for at sikre børnenes udvikling på alle områder.

  1. Personlig udvikling
  2. Sociale kompentencer
  3. Krop og bevægelse
  4. Sprog
  5. Natur og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier