Personlig udvikling.

Barnets alsidige personlige udvikling.

I det nære dagpleje miljø med få voksne og børn, er der gode muligheder for at tage udgangspunkt i det enkelte barn. Vi ligger stor vægt på at støtte barnets sellvopfattelse, samt selvværd.

  • Det gør vi ved at styrke barnets selvværd og selvtillid, ved støtte, ros og opmuntring.
  • Vi respektere børnenes forskelligheder, at se det enkelte barn og stille krav til det.
  • Vi anderkender og og tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og behov, ved at være sammen med dem på en anderkendende og respektfuld måde.
  • Vi skal ved indlevelse og ved at vi rummer barnets følelser få barnet til at opleve sig som en værdifuld deltager i fællesskabet.

I dagligdagen sørger vi for at være tydlige voksne og tage ansvar for samspillet børnene imellem, samt skabe rammer for legen og give plads til den fri leg.

 

Mål :

  • At børnene kommer til at kunne sige til og fra.
  • At børnene kan tage initativ og kommer til at tro på sig selv til at turde afprøve nye ting.
  • At de bliver selvhjulpne.
  • At de får en oplevelse at hvem de selv er og kan give udtryk for deres følelser